ایده کاپ شهر دوستدار کودک در دی‌ماه برگزار می شود

رئیس اداره خلاقیت و نوآوری مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان از برگزاری ایده کاپ دانش آموزی شهر دوستدار کودک در دی ماه خبر داد و گفت: بعد از دریافت و ارزیابی ایده ها و طرح ها در بهمن و اسفندماه سال جاری، ایده های برتر در اردیبهشت ۱۴۰۱معرفی می شود.

ایده کاپ شهر دوستدار کودک در دی‌ماه برگزار می شود

رئیس اداره خلاقیت و نوآوری مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان از برگزاری ایده کاپ دانش آموزی شهر دوستدار کودک در دی ماه خبر داد و گفت: بعد از دریافت و ارزیابی ایده ها و طرح ها در بهمن و اسفندماه سال جاری، ایده های برتر در اردیبهشت ۱۴۰۱معرفی می شود.

به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، مسعود حاج بنده با اشاره به اینکه ایده کاپ هایی که از سوی مرکز خلاقیت شهرداری اصفهان برگزار می شود در دو حوزه دانش آموزی و شهروندی تعریف شده است، اظهار کرد: برگزاری رویدادهای ایده کاپ با اهداف مختلفی از جمله ترویج گفتمان ایده پردازی، مشارکت عموم مردم و طبقه خلاق در ارائه ایده به شهرداری و مشارکت شهرداری با نهادهای برون سازمانی برگزار می شود.

وی ادامه داد: با برگزاری چنین رویدادهایی، اعتماد سازی میان دو طرف (شهروندان و شهرداری) افزایش پیدا می کند؛ از سویی شهرداری دو نوع مخاطب دانش آموزی و شهروندی برای این کار تعریف کرده است که مخاطب خاص ما در این رویداد دانش آموزان هستند.

رئیس اداره خلاقیت و نوآوری مدیریت پژوهش، خلاقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان تصریح کرد: در حوزه دانش آموزی به صورت نمونه ایده کاپ ششم به موضوع مدیریت پسماند در خانه، مدرسه و شهر به جمع آوری ایده‌ها و طرح های دانش آموزان پرداخت. ضمن اینکه از همکاری نهادهای برون سازمانی مانند سازمان آموزش و پرورش هم برخوردار بود.

وی با بیان اینکه در حوزه ایده کاپ های دانش آموزی، ایده کاپ شهر دوستدار کودک در حال سیاست گذاری و برنامه ریزی است، گفت: این ایده کاپ با همکاری دبیرخانه شهر دوستدار کودک در معاونت شهرسازی و معماری و مشارکت آموزش و پرورش برگزار خواهد شد.

حاج بنده با تاکید بر اینکه همه مقاطع تحصیلی از ابتدایی تا دوران دبیرستان مخاطب برگزاری این ایده کاپ دانش آموزی هستند، افزود: دانش آموزان بعد از انتشار فراخوان در اواخر دی ماه می توانند ایده های خود را در بخش های ایجاد فضاهای مناسب تفریح، سرگرمی و ورزش، ایمن سازی محیط شهری و مناسب سازی فضاها برای کودکان و نیازهای آنها، ارسال کنند.

وی بیان کرد: فرآیند ارزیابی ایده ها نیز در بهمن و اسفندماه سال جاری انجام و طرح های برگزیده اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ معرفی می شود.

کد محتوا ۴۲۱۳۸

برچسب ها