ایمنی در شهر گلستان با نصب سرعتگیر و رنگ آمیزی ترافیکی ادامه دارد  – اخبار شهرداریهای کشور | بلدیه آنلاین
پنجشنبه, ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ / ۰۳:۰۷:۴۲