بارگذاری منابع اموزش ۱۳۷ در کانال های مجازی سرای محلات ۱۴ گانه منطقه ۱۷

 منابع اموزش ۱۳۷ در کانال های مجازی سرای محلات ۱۴ گانه منطقه ۱۷ بارگذاری شد.
print
 بارگذاری منابع اموزش 137 در کانال های مجازی  سرای محلات 14 گانه  منطقه 17

بارگذاری منابع اموزش ۱۳۷ در کانال های مجازی سرای محلات ۱۴ گانه منطقه ۱۷

 منابع اموزش ۱۳۷ در کانال های مجازی سرای محلات ۱۴ گانه منطقه ۱۷ بارگذاری شد.

به گزارش سامانه ۱۳۷ منطقه ۱۷: محمود فراهانی ناظر عالی سامانه ۱۳۷ منطقه ۱۷گفت: در راستای ارائه خدمات آموزشی و آشنایی بیشتر شهروندان با سامانه ۱۳۷ در ایام شیوع ویروس کرونا ، اقدام به بارگذاری منابع اموزش ۱۳۷ در کانال های سرای محلات نمودند.