بازداشت رئیس اداره بازیافت یکی از مناطق تهران

گودرزی در صفحه توییتر خود از بازداشت رئیس اداره بازیافت یکی از مناطق خبر داد. به گزارش شهر، داود گودرزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی از بازداشت رئیس اداره بازیافت یکی از مناطق خبر داد. رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران در صفحه توییتر خود نوشت: رئیس اداره بازیافت یکی از مناطق تهران بازداشت شد. […]

گودرزی در صفحه توییتر خود از بازداشت رئیس اداره بازیافت یکی از مناطق خبر داد.

به گزارش شهر، داود گودرزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی از بازداشت رئیس اداره بازیافت یکی از مناطق خبر داد.

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران در صفحه توییتر خود نوشت: رئیس اداره بازیافت یکی از مناطق تهران بازداشت شد. مدتی پیش نیز معاون خدمات شهری این منطقه برکنار شد. در کنار برخورد با مدیران متخلف، اصلاح فرایند معیوب پیمانکاری در دستور کار است.

منبع خبر