بازدید رئیس نظارت همگانی و رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی کل کشور از سامانه ۱۳۷

رئیس نظارت همگانی و رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی کل کشور به همراه جمعی از معاونان این سازمان از سامانه ۱۳۷ سازمان بازرسی شهرداری تهران بازدید و بر تبادل تجربیات تاکید کرد.
print
بازدید رئیس نظارت همگانی و رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی کل کشور از سامانه 137

بازدید رئیس نظارت همگانی و رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی کل کشور از سامانه ۱۳۷

رئیس نظارت همگانی و رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی کل کشور به همراه جمعی از معاونان این سازمان از سامانه ۱۳۷ سازمان بازرسی شهرداری تهران بازدید و بر تبادل تجربیات تاکید کرد.

به گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷: حسینعلی احمدی گرجی رئیس نظارت همگانی و رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی کل کشور، طی نشستی که درحاشیه دیدار با روسا و معاونان سامانه های ۱۸۸۸ و ۱۳۷ داشت، به جایگاه راهبردی و تجارب عملکردی سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و افزود: امروزه اعتماد عمومی مردم به عنوان سرمایه های اجتماعی مورد خدشه قرار گرفته و جلب اعتماد مجدد مردم به کمک دستگاه‌های نظارتی و ارتباط مستمر آنها با این دستگاه ها بسیار ارزشمند است و سازمان بازرسی کل کشور نیز در این راستا به پشتوانه سالها تجربه نظارتی می‌تواند به حوزه های نظارتی کل کشور ارائه خدمت کند.       
نصریان رئیس سامانه ۱۳۷ نیز در ادامه جلسه به بیان توضیحاتی در خصوص نحوه فعالیت های این سامانه پرداخت و اظهار داشت: سامانه ۱۳۷ از ابتدای شکل گیری با هدف راحت ترین راه وصول درخواست های شهروندان کار خود را با کمتر از ۲۰ موضوع آغاز کرد و امروز با گستردگی خدمات شهرداری به شهروندان، این سامانه نیز در حدود ۶۵۰ موضوع را جهت ثبت و پیگیری پیام های مردمی پاسخگو می باشد.
وی افزود: پیام های مردمی در سامانه ۱۳۷ در فواصل زمانی مختلف به صورت گزارشی کامل دراختیار مدیران شهری قرار می گیرد که این گزارشات می تواند در تصمیم گیری های مدیریتی و بهبود شرایط موثر باشد.

در پایان این نشست رئیس نظارت همگانی و رسیدگی به شکایات مردمی سازمان بازرسی کل کشور و هیئت همراه از بخش های مختلف سامانه ۱۳۷ بازدید نموده و از نزدیک درجریان روند فعالیت این سامانه قرار گرفتند.