بازدید سرزده شهردار اهواز از محل یادمان شهید علی هاشمی

شهرداران آنلاین/به گزارش امور ارتباطات سازمان آرامستان های شهرداری اهواز، موسی خنافره رئیس آن سازمان گفت: ظهر روز گذشته ابراهیم نوشادی شهردار اهواز به صورت سرزده در محل یادمان شهید علی هاشمی حضور یافت و در جریان روند اقدامات و فعالیت های سازمان قرار گرفت. وی با اشاره به ارائه گزارش در خصوص اقدامات صورت […]

شهرداران آنلاین/به گزارش امور ارتباطات سازمان آرامستان های شهرداری اهواز، موسی خنافره رئیس آن سازمان گفت: ظهر روز گذشته ابراهیم نوشادی شهردار اهواز به صورت سرزده در محل یادمان شهید علی هاشمی حضور یافت و در جریان روند اقدامات و فعالیت های سازمان قرار گرفت.
وی با اشاره به ارائه گزارش در خصوص اقدامات صورت گرفته افزود: شهردار اهواز خواستار حفظ روحیه ی جهادی سازمان جهت اتمام پروژه و نیز تسریع در انجام آن شد.