بازدید سرپرست شهرداری اهواز از اکیپهای اسفالت سطح شهر

شهرداران آنلاین/ عالی پور سرپرست شهرداری اهواز از اکیپ های اسفالت سطح شهر بازدید کرد.سرپرست شهرداری اهواز در بازدید از آسفالت مناطق عنوان کرد: حل مشکلات شهر تنها با مشارکت و همکاری مردم و تلاش مضاعف مجموعه مدیریت شهری میسر خواهد بود .وی ابراز امیدواری کرد: با تلاش شبانه روزی اکیپ های شهرداری، در آینده […]

شهرداران آنلاین/ عالی پور سرپرست شهرداری اهواز از اکیپ های اسفالت سطح شهر بازدید کرد.

سرپرست شهرداری اهواز در بازدید از آسفالت مناطق عنوان کرد: حل مشکلات شهر تنها با مشارکت و همکاری مردم و تلاش مضاعف مجموعه مدیریت شهری میسر خواهد بود .

وی ابراز امیدواری کرد: با تلاش شبانه روزی اکیپ های شهرداری، در آینده نزدیک مشکل آسفالت و لکه گیری کلیه خیابانهای سطح شهر برطرف شود.

عالی پور ادامه داد: شهرداری اهواز در آسفالت خیابان ها و معابر عمومی به بحث رعایت نکات فنی توجه ویژه ای داشته و طی دستورالعمل هایی تأکیدات لازم را در خصوص اعمال و رعایت این دستورالعمل ها و اصول فنی ابلاغ کرده و در حال حاضر آسفالت ریزی خیابان ها با رعایت دقیق موازین فنی انجام می گیرد.

وی در پایان تصریح کرد : با تمام توان سعی در برطرف نمودن نواقص خیابانها و معابر داریم تابتوانیم رضایت شهروندان را به دست آوریم