بازدید سرپرست موسسه آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری از سامانه ۱۳۷

سرپرست موسسه علمی کاربردی شهرداری تهران در راستای نشست با رئیس سازمان بازرسی مبنی بر ارائه آموزش های کاربردی به مدیران و کارشناسان بازرسی، از سامانه ۱۳۷ بازدید به عمل آورد.
print
بازدید سرپرست موسسه آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری از سامانه 137

بازدید سرپرست موسسه آموزش عالی علمی کاربردی شهرداری از سامانه ۱۳۷

سرپرست موسسه علمی کاربردی شهرداری تهران در راستای نشست با رئیس سازمان بازرسی مبنی بر ارائه آموزش های کاربردی به مدیران و کارشناسان بازرسی، از سامانه ۱۳۷ بازدید به عمل آورد.

به گزارش سامانه مدیریت  شهری ۱۳۷: گرگانی در این بازدید با تاکید بر اینکه آموزش ها باید کاربردی و مبتنی بر نیازهای واقعی مجموعه باشد، اظهار داشت : عملکرد مجموعه ها به عوامل متعددی همچون جذب درست و ایجاد انگیزه بستگی دارد که آموزش هم یکی از آن عوامل است.
وی افزود: آموزش همه مسائل را حل نمی کند اما عملکردها را بهبود می بخشد و اگر قرار باشد این آموزش ها اثربخش و موثر باشد، لازمه آن نیاز سنجی کارکنان و ارائه آموزش های لازم ، کاربردی و حرفه ای است.
سیاری معاون منابع انسانی سازمان بازرسی نیز در این بازدید آموزش های عمومی و تخصصی در سازمان بازرسی را مورد توجه قرار داد و افزود: آموزش بخشی از یک طرح کلی در سیستم اداری در جهت بهبود وضعیت کار است. وی با تاکید بر اولویت قرار دادن آموزش های تخصصی به کارشناسان ثبت خبر در سامانه های ۱۳۷ و ۱۸۸۸ به جهت ارتباط مستقیم با شهروندان و لزوم آشنایی کامل با موضوعات و مسائل به روز شهری، خاطرنشان کرد : در ارائه برنامه های آموزشی باید مسائل انگیزشی و به رسمیت شناخته شدن شغل کارکنان در نظر گرفته شود. 
نصریان رئیس سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ نیز با بیان اینکه از زمان راه اندازی سامانه تا کنون دوره های آموزشی گوناگونی در موضوعات مختلف همچون اصول و فنون مذاکره، تعادل بین کار و زندگی، فن بیان و سایر موضوعات برای کارشناسان این سامانه برگزار شده است، تاکید کرد : علاوه بر استمرار دوره های فوق لازم است تا آموزش های تخصصی در حوزه های شهرسازی، ترافیک، فنی و عمرانی و غیره نیز مطابق با آخرین دستورالعمل ها، بخشنامه ها و تغییرات حوزه های شهری به طور مستمر به کارشناسان ارائه شود.