بازدید عضو هیئت مدیره شرکت عمران و فرمانده سپاه پاسداران شهرستان پردیس از پروژه‌های روبنایی مسکن مهر

شهرداران آنلاین/روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ پیرو بازدیدهای هفتگی از پروژه‌های روبنایی و مشارکتی فازهای مسکن مهر، این هفته نیز بازدیدهای مفصلی از کلیه پروژه‌های روبنایی فعال فازهای مسکن مهر توسط دکتر پیرفرشی (عضو هیئت مدیره و مشاورعالی مدیرعامل شرکت عمران) به همراه سرهنگ گرمابدری (فرمانده سپاه پاسداران شهرستان پردیس) و همچنین معاون مسکن […]

شهرداران آنلاین/روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پردیس؛ پیرو بازدیدهای هفتگی از پروژه‌های روبنایی و مشارکتی فازهای مسکن مهر، این هفته نیز بازدیدهای مفصلی از کلیه پروژه‌های روبنایی فعال فازهای مسکن مهر توسط دکتر پیرفرشی (عضو هیئت مدیره و مشاورعالی مدیرعامل شرکت عمران) به همراه سرهنگ گرمابدری (فرمانده سپاه پاسداران شهرستان پردیس) و همچنین معاون مسکن و شهرسازی، مدیر روبنایی و کارشناسان شهرسازی و روبنایی و مشاورین صورت گرفت.

یادمان شهدا فازهای ۸ و ۱۱، مراکز محله الوند، تفتان، دنا و سهند فاز ۸، مدرسه اجتماع محور فازهای ۸ و ۱۱، بسته مشارکتی M8-08 فاز ۸، درمانگاه محله زیتون فاز ۸، پایگاه مقاومت بسیج فاز ۸، تجاری ۱۰ کوزو فاز ۱۱ و .. از جمله پروژه‌های بازدید شده بود