بازدید میدانی از پروژه‌های عمرانی شهرداری خوانسار

  به گزارش خبرگزاری شهرداری های کشور “بلدیه آنلاین” و به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر خوانسار، مهندس جاپلقی  سرپرست شهرداری خوانساربه همراه معاون شهرداری از روند پیشرفت طرح فضای سبز میدان نام آوران بازدید میدانی کردند.

 

به گزارش خبرگزاری شهرداری های کشور “بلدیه آنلاین” و به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر خوانسار، مهندس جاپلقی  سرپرست شهرداری خوانساربه همراه معاون شهرداری از روند پیشرفت طرح فضای سبز میدان نام آوران بازدید میدانی کردند.