بازدید میدانی شهردار قاین و مدیران شهری از میدان یاقوت سرخ

به گزارش خبرگزاری شهرداری های کشور “بلدیه آنلاین” به نقل از روابط عمومی شهرداری، به منظور برآورد پیشرفت های پروژه های عمرانی شهرداری، دکتر غلام پور شهردار قاین به اتفاق مدیران شهری و پیمانکاران محوطه سازی و المان سازی ، از پروژه بهسازی میدان یاقوت سرخ واقع در بلوار امام رضا ع بازدید و بر […]

به گزارش خبرگزاری شهرداری های کشور “بلدیه آنلاین” به نقل از روابط عمومی شهرداری، به منظور برآورد پیشرفت های پروژه های عمرانی شهرداری، دکتر غلام پور شهردار قاین به اتفاق مدیران شهری و پیمانکاران محوطه سازی و المان سازی ، از پروژه بهسازی میدان یاقوت سرخ واقع در بلوار امام رضا ع بازدید و بر تکمیل پروژه میدان در اسرع وقت تاکید کرد.