بازدید میدانی شهردار گلپایگان از طرح تعریض جاده رکابدار

به گزارش خبرگزاری شهرداری های کشور “بلدیه آنلاین” و به نقل از اداره ارتباطات شهرداری و شورای اسلامی شهر گلپایگان، پیمان شکرزاده شهردار گلپایگان همراه با مدیران شهرداری و آقای اشراقی نماینده کشاورزان از طرح جابجایی تیرهای شبکه انتقال برق و تعریض جاده و اصلاح وضع موجود مسیر دسترسی محور گردشگری رکابدار بازدید میدانی انجام […]

به گزارش خبرگزاری شهرداری های کشور “بلدیه آنلاین” و به نقل از اداره ارتباطات شهرداری و شورای اسلامی شهر گلپایگان، پیمان شکرزاده شهردار گلپایگان همراه با مدیران شهرداری و آقای اشراقی نماینده کشاورزان از طرح جابجایی تیرهای شبکه انتقال برق و تعریض جاده و اصلاح وضع موجود مسیر دسترسی محور گردشگری رکابدار بازدید میدانی انجام داد.