بازدید میدانی شهردار یزد

شهرداران آنلاین/با حضور شهردار یزد، سی و پنجمین جلسه کمیته مناسب سازی در قالب بازدید از پروژه”سیمرغ” مناسب سازی ۳۰ کیلومتر از معابر شهری در مناطق پنج گانه شهرداری یزد برگزار شد.   به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد – در این بازدید میدانی کلیه مسیرهایی که در طرح مناسب سازی […]

شهرداران آنلاین/با حضور شهردار یزد، سی و پنجمین جلسه کمیته مناسب سازی در قالب بازدید از پروژه”سیمرغ” مناسب سازی ۳۰ کیلومتر از معابر شهری در مناطق پنج گانه شهرداری یزد برگزار شد.
 

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری یزد – در این بازدید میدانی کلیه مسیرهایی که در طرح مناسب سازی قرار دارند، اعم از مسیرهای مناسب سازی شده و یا در دست اقدام مورد بررسی قرار گرفت.

 

در این بازدید درخواست ها، پیشنهاها و شکایات مردمی، همچنین کاستی هایی که تاکنون مانع اجرای کامل طرح شده است با حضور شهردار یزد مورد بررسی قرار گرفت.

 

همچنین در این بازدید غلامعلی سفید رئیس شورای اسلامی شهر، اعضای کمیته مناسب سازی شورا، معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری، مدیران مناطق، مدیر مهندسی و ایمنی ترافیک، ناظرین طرح در حوزه شهرسازی و همچنین عمرانی و ناظرین مناسب سازی حضور داشتند.