بازدید میدانی مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها استانداری خراسان جنوبی از ستاد تسهیلات سفر نوروزی شهرداری قاین

به گزارش خبرگزاری شهرداری های کشور “بلدیه آنلاین” به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قاین ، مهندس صفری مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها استانداری خراسان جنوبی از ستاد تسهیلات سفر نوروزی شهرداری قاین واقع در بوستان امام علی ع و گلکاری و گل و گیاه و المان های شهری […]

به گزارش خبرگزاری شهرداری های کشور “بلدیه آنلاین” به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر قاین ، مهندس صفری مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها استانداری خراسان جنوبی از ستاد تسهیلات سفر نوروزی شهرداری قاین واقع در بوستان امام علی ع و گلکاری و گل و گیاه و المان های شهری بازدید کرد .

آقایان خزاعی معاون شهردار، قاصری مسئول ستاد تسهیلات سفر و حمیدی مدیر روابط عمومی شهرداری در این بازدید میدانی ایشان را همراهی  کردند.