بازدید نماینده مقیم عمران سازمان ملل متحدد از شرکت کود آلی گیلان

شهرداران آنلاین/ به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، کلودیو پروویداس نماینده مقیم برنامه عمران ملل متحد به همراه سید محمد احمدی شهردار رشت، صابر معاون هماهنگی عمرانی استانداری گیلان، رمضانپور رئیس شورای اسلامی رشت، عاقل منش عضو شورای اسلامی رشت، کفائی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان،معاونین سازمان مدیریت […]

شهرداران آنلاین/
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، کلودیو پروویداس نماینده مقیم برنامه عمران ملل متحد به همراه سید محمد احمدی شهردار رشت، صابر معاون هماهنگی عمرانی استانداری گیلان، رمضانپور رئیس شورای اسلامی رشت، عاقل منش عضو شورای اسلامی رشت، کفائی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان،معاونین سازمان مدیریت برنامه ریزی استان گیلان و جمعی دیگر از مدیران استانی از شرکت کود آلی گیلان بازدید کرد.

سید محمد احمدی شهردار رشت در جریان این بازدید توضیحاتی درباره روند اجرای پروژه زباله سوز، اورهال و افزایش ظرفیت کارخانه کود آلی گیلان ارائه کرد.

گفتنی است این بازدید با هدف بهره گیری از خدمات مشاوره ای و مطالعاتی برنامه عمران سازمان ملل متحدد با موضوع مدیریت پسماند شهرهای شمالی کشور صورت گرفت