بازگشت تاکسیرانان فرودگاه

شهرداران آنلاین/به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، روز دوشنبه ۸ شهریورماه کد فعالیت بیش از ۴۰۰ تاکسی فرودگاه امام خمینی(ره) بسته شد. طبق آیین نامه تاکسیرانی فرودگاه امام، هر تاکسی باید ماهانه ۱۵ سرویس انجام دهد و کمیسیون مربوطه را پرداخت کند، با این حال به دلیل کاهش پروازها و رفت و آمد مسافران بیش […]

شهرداران آنلاین/به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، روز دوشنبه ۸ شهریورماه کد فعالیت بیش از ۴۰۰ تاکسی فرودگاه امام خمینی(ره) بسته شد.

طبق آیین نامه تاکسیرانی فرودگاه امام، هر تاکسی باید ماهانه ۱۵ سرویس انجام دهد و کمیسیون مربوطه را پرداخت کند، با این حال به دلیل کاهش پروازها و رفت و آمد مسافران بیش از ۴۰۰ تاکسی نتوانستند این سهمیه را پر کنند و توسط تاکسیرانی شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) ممنوع الکار شدند.محمد روشنی مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران در گفت و گو با خبرگزاری فارس از تهران با اشاره به این موضوع گفت: با توجه به ایام کرونا حجم مسافران کاهش یافت و موجب شد سرویس رانندگان تاکسی فرودگاه‌ها کاهش یابد؛ برهمین اساس بیش از ۴۰۰ تاکسی فرودگاه امام خمینی(ره) نتوانستند انتظارات تاکسیرانی فرودگاه را تامین کنند.

وی افزود: مطابق درخواست تاکسیرانی فرودگاه هر تاکسی باید ماهانه کمیسیون ۱۵ سرویس را پرداخت کند، حتی اگر موفق به این انجام این تعداد سرویس هم نباشد پرداخت این کمیسیون اجباری است، که با پیگیری از مدیران تاکسیرانی فرودگاه و حُسن همکاری، رانندگانی که کد فعالیت آنها بسته شده بود به سر کار برگشتند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران ادامه داد: حدود ۹۰ درصد این رانندگان تاکسی با حرف پلاک (ع) مربوط به سازمان راهداری‌وحمل‌و‌نقل جاده‌ای هستند و تنها ۱۰ درصد آن‌ها با حرف پلاک (ت) تحت پوشش مستقیم سازمان تاکسیرانی تهران هستند، اما با این حال حقوق همه این عزیزان برای ما مهم است.