بازی تعاملی شهرهوشمند در کارخانه نوآوری برگزار شد

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، غلامرضا عباس زاده با اشاره به اینکه نوآوری در آموزش و یادگیری، منجر به ابزارها و روش های جدیدی در این زمینه شده، اظهار کرد: یکی از ابزارهای مناسبی که امروزه جهت حل مسائل در محیط پیچیده شهرها، استفاده می شود، استفاده از بازی در امر آموزش […]

شهرداران آنلاین/به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، غلامرضا عباس زاده با اشاره به اینکه نوآوری در آموزش و یادگیری، منجر به ابزارها و روش های جدیدی در این زمینه شده، اظهار کرد: یکی از ابزارهای مناسبی که امروزه جهت حل مسائل در محیط پیچیده شهرها، استفاده می شود، استفاده از بازی در امر آموزش و یادگیری است.

وی افزود: بازی تعامل هوشمند در شهر یکی از این بازی ها است که توسط موسسه سیاست های زمین لینکلن طراحی شده و پیوسته مورد ارزیابی و اصلاح قرار گرفته و توسط استودیو نوآوری شهری شتاب دهنده ماموت اجرا شده است.

عباس زاده بازی تعامل هوشمند در شهر را به عنوان یکی از روش های آموزش در حوزه برنامه ریزی شهری دانست و بیان کرد: این بازی به عنوان یکی از روش های آموزش در حوزه برنامه ریزی شهری، اصول گفتگو میان ذی نفعان و ذی نفوذان شهر، تشخیص و تمیز دادن منفعت عمومی و شخصی از یکدیگر، طراحی سیاست های اجرایی با هدف پیشبرد اهداف گروهی و در نهایت حل مناقشه و تعارض منافع بین گروهی را مدنظر قرار می دهد.

وی اضافه کرد: اجرای بازی تعاملی شهرهوشمند در چند دوره مختلف در کارخانه نوآوری مشهد مدنظر قرار گرفته است.دوره اجرایی برگزاری رویداد بازی تعاملی شهرهوشمند با مشارکت گروه هایی از شهروندان محله های سیس آباد، التیمور و پورسینا طی روزهای دوم و سوم خردادماه جاری برگزار شد.