با ورود دستگاه قضایی استان سوختگیری خودرو‌ها عادی شده است

دادستان جدید عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان به صورت سرزده از جایگاه و پمپ گازوئیل آریا بندرعباس بازدید و بر نحوه عرضه سوخت در این جایگاه نظارت کرد. به گزارش بلدیه آنلاین به نقل ازخبرگزاری میزان – عارف اکبری در نخستین روز کاری خود به صورت سرزده از جایگاه و پمپ گازوئیل آریا بندرعباس […]

دادستان جدید عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان به صورت سرزده از جایگاه و پمپ گازوئیل آریا بندرعباس بازدید و بر نحوه عرضه سوخت در این جایگاه نظارت کرد.

به گزارش بلدیه آنلاین به نقل ازخبرگزاری میزان – عارف اکبری در نخستین روز کاری خود به صورت سرزده از جایگاه و پمپ گازوئیل آریا بندرعباس بازدید کرد و در جریان این بازدید ضمن نظارت بر نحوه عرضه سوخت در این جایگاه، دستورات ویژه‌ای را به منظور تسریع در روند خدمت رسانی به مردم صادر کرد.وی همچنین در حاشیه این بازدید اظهار کرد: خوشبختانه با ورود دستگاه قضایی استان و دستوراتی که به منظور حل مشکل ترافیک و صفوف طولانی خودرو‌ها صادر شد و همچنین با استقرار تیم‌های ویژه کنترل و نظارت بر توزیع سوخت در محل جایگاه، ضمن برطرف شدن صفوف چند کیلومتری و رفع گره ترافیکی، تردد خودروها، روان و عادی شده است.دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان هدف از اتخاذ این تمهیدات قضایی را احقاق حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قانون و مقابله با قاچاق سوخت برشمرد و تصریح کرد: خوشبختانه در نتیجه اقدامات انجام شده، هم اکنون شاهد خلوتی جایگاه عرضه سوخت آریا و تسریع در ارائه خدمات هستیم که موجب رضایتمندی مردم شده است.