برای اولین بار در کشور : راه اندازی موتور فوریت های شهری ۱۳۷ توسط شهرداری منطقه ۱۳

شهرداری منطقه ۱۳ از راه اندازی موتور فوریت های شهری ۱۳۷ برای اولین بار در کشور با هدف تسهیل در امر خدمات رسانی به شهروندان خبر داد .
print
برای اولین بار در کشور : راه اندازی موتور فوریت های شهری 137 توسط شهرداری منطقه 13

برای اولین بار در کشور : راه اندازی موتور فوریت های شهری ۱۳۷ توسط شهرداری منطقه ۱۳

شهرداری منطقه ۱۳ از راه اندازی موتور فوریت های شهری ۱۳۷ برای اولین بار در کشور با هدف تسهیل در امر خدمات رسانی به شهروندان خبر داد .

به گزارش سامانه ۱۳۷ شهرداری منطقه ۱۳ ، در پانزدهمین سالگرد تاسیس سامانه ۱۳۷ و در راستای تحقق سه اصل سرعت ، دقت و صحت ، شهرداری منطقه ۱۳ اقدام به راه اندازی و تجهیز موتور فوریت های شهری ۱۳۷ کرد تا از این طریق ، ناوگان خدمات رسانی در این منطقه تقویت و خدمات رسانی و رفع خطر محیط شهری را به کوتاه ترین زمان ممکن برساند . مجیدی مسئول ۱۳۷ منطقه در این خصوص اظهار داشت: یکی از دغدغه های مدیریت شهری ، خدمات رسانی در بافت های فرسوده و مقابله با بحران های احتمالی در شهر تهران می باشد که طراحی و بکارگیری موتور فوریت های شهری ۱۳۷ در این راه گره گشا خواهد بود . وی در ادامه اظهار داشت : رفع خطر آنی و رسیدگی به پیام های خطر ساز ، اولویت موتور مذکور می باشد و به تعداد هر ناحیه در منطقه ۱۳ یک دستگاه تامین و بکارگیری شده است .