بررسی احداث زمین والیبال ساحلی در گلپایگان

به گزارش خبرگزاری شهرداری های کشور “بلدیه آنلاین” و به نقل از اداره ارتباطات شهرداری و شورای اسلامی شهر گلپایگان، جلسه پیمان شکر زاده شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر ،محمد تازرونی رئیس هیئت والیبال و معاونین شهردار با هدف بررسی امکانات و ظرفیت های ایجاد اولین زمین فوتبال و والیبال ساحلی شهرستان با ماسه مخصوص […]

به گزارش خبرگزاری شهرداری های کشور “بلدیه آنلاین” و به نقل از اداره ارتباطات شهرداری و شورای اسلامی شهر گلپایگان، جلسه پیمان شکر زاده شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر ،محمد تازرونی رئیس هیئت والیبال و معاونین شهردار با هدف بررسی امکانات و ظرفیت های ایجاد اولین زمین فوتبال و والیبال ساحلی شهرستان با ماسه مخصوص و منطبق بر استاندارد های روز این رشته مفرح ورزشی در کشور برگزار شد.
در این جلسه پیمان شکرزاده شهردار گلپایگان اظهارکرد: رویکرد ویژه شهرداری و شورای اسلامی شهر گلپایگان استفاده از تمام ظرفیت های موجود برای افزایش سرانه‌ های ورزشی است .