بررسی ایرادات فرمانداری تهران به مصوبات شورای شهر

شهرداران آنلاین/به گزارش خبرنگار مهر، بررسی نامه های فرماندار تهران در خصوص مصوبات «دستورالعمل چگونگی ارائه خدمات و تسهیلات به سالمندان» و «ساماندهی وضعیت استقرار مراکز خدمات دامپزشکی در محدوده شهر تهران» و «الزام شهرداری تهران به ایمن سازی عبور شهروندان از پل های عابر پیاده سطح شهر تهران» محمد علیخانی رئیس کمیسیون حمل و نقل […]

شهرداران آنلاین/به گزارش خبرنگار مهر، بررسی نامه های فرماندار تهران در خصوص مصوبات «دستورالعمل چگونگی ارائه خدمات و تسهیلات به سالمندان» و «ساماندهی وضعیت استقرار مراکز خدمات دامپزشکی در محدوده شهر تهران» و «الزام شهرداری تهران به ایمن سازی عبور شهروندان از پل های عابر پیاده سطح شهر تهران»

محمد علیخانی رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران در توضیح بررسی نامه مربوط به الزام شهرداری به ایمن سازی عبور شهروندان گفت: موضوع رعایت استاندارها در مصوبه مورد نظر قید شده پیشنهاد فرماندار نیز مطرح شده لذا بر متن مصوبه قبلی تایید می گردد.

در نهایت اصرار اعضا بر مصوبه قبلی شورا درخصوص با ۱۱ رای موافق به تصویب رسید.

در ادامه زهرا نژاد بهرام عضو هیت رئیسه شورای شهر در توضیح بررسی نامه فرماندار پایتخت درباره چگونگی ارائه خدمات به سالمندان گفت: ما مصوبه ای در این زمینه داشتیم که سوم خرداد ۱۴۰۰ مصوب شد و هیت تطبیق اشاره کردند که موضوع اشتغال از وظایف شهرداری نیست لذا کمیسیون شهرسازی ضمن تغییر در بند ۲ ماده ۳، امر اشتغال را به ارتقا اجتماع پذیری سالمندان تغییر داده است.

وی افزود: این مصوبه ۶ ماده داشته و ۸ هدف داشته که شامل حمایت مدنی و اشتغال سالمندان مطرح شده البته چون شهرداری متولی اشتغال نیست ما این بند را به ارتقا اجتماع پذیری سالمندان تغییر داده ایم. این دستور مربوط به سالمندان است وارتباطی به معلولین ندارد.

در ادامه حسن رسولی در مخالفت با این عبارت گفت: این عبارات اجتماع پذیری برای افرادی که دچار بزه های اجتماعی شده اند استفاده می شود و جامعه به نوعی با حضور این افراد در عرصه فعالیت های اجتماعی با رویکرد منفی برخورد میکند اما این رویکرد متوجه معلولان نیست و این عبارت مناسب نیست و پیشنهاد میکنم که این عبارت تغییر کند. این عبارت باید کمک به ایفای نقش اجتماعی باشد.

در پایان این اصلاحات با ۱۴ رای موافق به تصویب رسید.

در ادامه بررسی نامه سوم هیت تطبیق درباره ساماندهی وضعیت استقرار مراکز خدمات دامپزشکی مورد بررسی قرار گرفت.

نژآد بهرام در توضیح این نامه گفت: هیت تطبیق اعلام کرده که ما نیازمند اجازه سازمان محیط زیست و سازمان دامپزشکی هستیم. این در حالی است که ما تکالیفی برای این سازمان ها تعیین نکردیم که بخواهیم از آنها تاییدیه بگیریم. ما تعدادی الزامات برای شهرداری تعیین کردیم نه نهادهای دیگر لذا شورای شهر این اعتراض را نمی پذیرد.

در ادامه زهرا صدراعظم نوری گفت: ما با دستگاه های ذی ربط جلساتی داشتیم و آنچه در مصوبه آمده این است که شهرداری مکلف شده با همکاری دستگاه های مربوطه ضوابط تعیین کند.

وی افزود: چون این امر یک کار چند وجهی است، فرمانداری هم این موضوع را تصویب کرده است و ما در این مرحله نیازی به تایید سازمان میط زیست و سازمان دامپزشکی نداریم بلکه این دستگاه ها تنها برای تبیین دستورالعمل ها با شهرداری همکاری خواهند کرد. لذا از دوستان میخواهم که به همان مصوبه شورا رای بدهند.

سپس حجت نظری در مخالفت با این موضوع گفت: اگر هیت تطبیق نسبت به این مصوبه اعتراض کرده، اصرار ما مصوبه را به هیت حل اختلاف می فرستد. درخواست میکنم که همکاران بپذیرند که ما یک جله به مصوبه اضافه کنیم که همه اتفاقات باید از مرجع ذی صلاح خود مجوز دریافت کنند.

نژآد بهرام افزود: در متن نامه صراحتاً اعلام شده که مصوبه از سوی هیت تطبیق تایید شده است.

در نهایت اصرار شورا بر مصوبه قبلی خود با ۱۴ رای موافق به تصویب رسید.