بررسی روش‌های تأمین منابع مالی مترو در نشست اتحادیه شرکت‌های قطار شهری کشور

شهرداران آنلاین/به گزارش ایسنا مهندس اردشیر احمدزاده  – مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های قطار شهری کشور و دبیر مجمع عمومی این اتحادیه – افزود: در نشست اخیر اعضای اتحادیه که با حضور شهردار و معاون حمل و نقل و ترافیک شهر مقدس مشهد برگزار شد، مسائل و موضوعات مبتلا به شرکت‌های قطار شهری کلانشهرها مطرح شد که یکی […]

شهرداران آنلاین/به گزارش ایسنا مهندس اردشیر احمدزاده  – مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های قطار شهری کشور و دبیر مجمع عمومی این اتحادیه – افزود: در نشست اخیر اعضای اتحادیه که با حضور شهردار و معاون حمل و نقل و ترافیک شهر مقدس مشهد برگزار شد، مسائل و موضوعات مبتلا به شرکت‌های قطار شهری کلانشهرها مطرح شد که یکی از مهمترین آن‌ها، ارائه تجارب شرکت متروی تهران در خصوص روش‌های تأمین منابع مالی در پروژه‌های مترویی توسط مهندس علی امام – رییس هیات مدیره اتحادیه و مدیرعامل شرکت مترو تهران – بود و در این خصوص بحث و همفکری لازم در جلسه به عمل آمد.

همچنین در حاشیه برگزاری این نشست، بازدید فنی از پروژه‌های در دست ساخت و یا بهره‌برداری شهر میزبان با توضیحات مهندس کیانوش کیامرز-  مدیرعامل شرکت قطار شهری مشهد – صورت گرفت که مسیر خط ۳ و خطوط یک و ۲ قطار شهری مشهد از آن جمله بودند. طی بازدید انجام شده، حاضران در جریان آخرین دستاوردهای راه‌اندازی خطوط قطار شهری مشهد و پیشرفت اقدامات اجرایی در حال انجام قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو)، در جریان نشست اخیر اعضای اتحادیه شرکت‌های قطار شهری کشور، جلسه مجمع عمومی سالانه اتحادیه نیز برگزار و طی آن گزارش صورت‌های مالی منتهی به سال ۱۳۹۹ و گزارش حسابرس و بازرس ارائه و به تصویب اعضای مجمع رسید.