بررسی عملکرد واحد ۱۳۷ ناحیه ۳ منطقه یک در سه ماهه اول سال جاری

جلسه تحلیل عملکرد سامانه ۱۳۷ ناحیه ۳ با هدف بررسی روند رسیدگی به پیام های سامانه ۱۳۷ و برنامه ریزی جهت ارتقای سطح رضایتمندی شهروندان در این ناحیه برگزار شد.
print
بررسی عملکرد  واحد 137 ناحیه 3 منطقه یک در سه ماهه اول سال جاری

بررسی عملکرد واحد ۱۳۷ ناحیه ۳ منطقه یک در سه ماهه اول سال جاری

جلسه تحلیل عملکرد سامانه ۱۳۷ ناحیه ۳ با هدف بررسی روند رسیدگی به پیام های سامانه ۱۳۷ و برنامه ریزی جهت ارتقای سطح رضایتمندی شهروندان در این ناحیه برگزار شد.

به گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ منطقه یک، علی چراغی شاهی ناظر عالی سانانه ۱۳۷ منطقه یک گفت: به منظور افزایش کیفیت رسیدگی به پیام های ۱۳۷ و دستیابی به رضایت حداکثری شهروندان، جلسه ای با حضور شهردار ناحیه سه ، مدیران حوزه های اجرایی و اپراتورهای سامانه ۱۳۷ در این ناحیه برگزار شد .
وی افزود در این جلسه ضمن ارائه گزارش سه ماهه از عملکرد ناحیه ۳ به بررسی نقاط قوت و ضعف این ناحیه در روند رسیدگی به درخواست های شهروندان پرداخته شد.

گفتنی است در این جلسه ضمن آموزش چگونگی اصلاح شیوه پاسخگویی به پیام ها ،کاهش مدت زمان پاسخگویی و بررسی شاخصه های ارزیابی عملکرد ۱۳۷ ، راه کارهایی جهت ارتقا وضعیت موجود ارائه گردید.