برگزاری جلسه احداث رمپ فرار در ورودی شهر رودهن

شهرداران آنلاین/ گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن:جلسه احداث رمپ فرار در ورودی شهر رودهن با حضور حنیفی شهردار، سرگرد براری رئیس پلیس راهور شهرستان دماوند، رضایی سرپرست سازمان حمل و نقل عمومی شهرداری ،مسئول راهور شهر رودهن و مسئولین واحدهای فنی و شهرسازی و عمران شهرداری  در محل دفتر شهردار برگزار […]

شهرداران آنلاین/ گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری رودهن:جلسه احداث رمپ فرار در ورودی شهر رودهن با حضور حنیفی شهردار، سرگرد براری رئیس پلیس راهور شهرستان دماوند، رضایی سرپرست سازمان حمل و نقل عمومی شهرداری ،مسئول راهور شهر رودهن و مسئولین واحدهای فنی و شهرسازی و عمران شهرداری  در محل دفتر شهردار برگزار گردید.