برگزاری آزمون ارزیابی شاخص های پاسخگویی در سامانه ۱۳۷ منطقه یک

ارزیابی مسئولین سامانه ۱۳۷ منطقه یک با هدف ارتقای خدمات رسانی به شهروندان برگزار شد.
print
برگزاری آزمون ارزیابی شاخص های پاسخگویی در سامانه 137  منطقه یک

برگزاری آزمون ارزیابی شاخص های پاسخگویی در سامانه ۱۳۷ منطقه یک

ارزیابی مسئولین سامانه ۱۳۷ منطقه یک با هدف ارتقای خدمات رسانی به شهروندان برگزار شد.

به گزارش سامانه ۱۳۷ شهرداری منطقه یک ، علی چراغی شاهی رئیس سامانه ۱۳۷ منطقه یک گفت: در راستای ارتقای سطح دانش فنی نواحی و بالابردن سطح کیفی پاسخگویی به پیامهای شهروندان، آزمونی با حضور مسئولین سامانه های ۱۳۷ نواحی دهگانه با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

شایان ذکر است این آزمون با هدف آسیب شناسی روند پاسخ دهی به پیامها در نواحی مطابق با شاخص های ارزیابی عملکرد برگزار گردید.