برگزاری اولین جلسه تبیین راهبرد توسعه شهری(CDS) ملارد

شهرداران آنلاین/به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ملارد اولین جلسه تبیین راهبرد توسعه شهری(CDS) ملارد با حضور کولیوند شهردار ملارد، به دعوت و ریاست پودینه معاونت شهرسازی صبح امروز در سالن کنفرانس شهرداری ملارد برگزار گردید، محمد صادق کولیوند شهردار ملارد در ابتدای جلسه با تاکید بر اهمیت ویژه طرح توسعه شهری گفت […]

شهرداران آنلاین/به گزارش مدیریت ارتباطات و اموربین الملل شهرداری ملارد اولین جلسه تبیین راهبرد توسعه شهری(CDS) ملارد با حضور کولیوند شهردار ملارد، به دعوت و ریاست پودینه معاونت شهرسازی صبح امروز در سالن کنفرانس شهرداری ملارد برگزار گردید، محمد صادق کولیوند شهردار ملارد در ابتدای جلسه با تاکید بر اهمیت ویژه طرح توسعه شهری گفت تمام تلاش و اهتمام مجموعه مدیریت شهری در حال حاضر این است که به سمت شهری ارتقا یافته با افزایش سرانه ها برویم و لازمه آن مطالعاتی بوده که صورت گرفته و این جلسه در جهت بهره مندی از ظرفیت ویژه و توان فکری متخصصین داخلی شهرداری در جهت تبیین هرچه بهتر طرح پیشنهادی CDS می‌باشد. در ادامه طرح پیشنهادی توسط کارشناسان ارشد شرکت آرتا نقشه شهر ارائه گردید و حاضرین در جلسه در خصوص آن به رایزنی و تبادل نظر پرداختند.