برگزاری جلسه ارزیابی سامانه ۱۳۷ با معاونت فنی و عمران منطقه ۸

کارشناس خبری سامانه ۱۳۷ منطقه ۸ ، از برگزاری جلسه ارزیابی عملکرد پیام های فنی و عمران در  سامانه۱۳۷ منطقه ۸ خبر داد .
print
برگزاری جلسه ارزیابی سامانه 137 با معاونت فنی و عمران منطقه ۸

برگزاری جلسه ارزیابی سامانه ۱۳۷ با معاونت فنی و عمران منطقه ۸

کارشناس خبری سامانه ۱۳۷ منطقه ۸ ، از برگزاری جلسه ارزیابی عملکرد پیام های فنی و عمران در  سامانه۱۳۷ منطقه ۸ خبر داد .

به گزارش سامانه ۱۳۷ منطقه ۸: جلسه بررسی عملکرد پیام های معاونت فنی و عمران با حضور معاون فنی و عمران منطقه ۸،  ناظر سامانه ۱۳۷ منطقه و روسای ادارات نواحی برگزار شد .

محمد باقر کحالی ناظر عالی منطقه ۸، در این جلسه ضمن تشکر از پیگیری و عملکرد معاونت فنی و عمران منطقه ۸ گفت : باتوجه به تحلیل و ارزیابی پنج ماهه پیام ثبت شده در سامانه۱۳۷ ، منطقه در وضعیت مطلوب قرار دارد. وی افزود : در دستور العمل نحوه بازخورد سامانه ۱۳۷ در موضوعات فنی و عمران ، باید در جهت درخواست شهروندان پیگیری و قدم برداریم .

معاون فنی و عمران منطقه ۸ ، با اشاره به اجرای نهگداشت شهر اظهار داشت : در این راستا باتوجه به درخواست شهروندان در خصوص سنگ فرش معابر و نوار حفاری طولی خیابان های سجاد و نبییان مرمت انجام شد. همچنین با تاکید معاونت فنی و عمران منطقه مقرر گردید دریچه های عمرانی درصورت نیاز در سطح نواحی تبدیل به دریچه کامپوزیت گردد .