به منظور بررسی قرارداد فاینانس خرید ۶۳۰ دستگاه واگن و گشایش اعتباری آن، جلساتی با نمایندگان بانک‌های کشاورزی و شهر برگزار خواهد شد تا این فرصت استثنایی از دست نرود.

به گزارش ایسنا، علی امام مدیرعامل شرکت مترو با اعلام مطلب فوق افزود: طبق مصوبه شورای اقتصاد، هزینه‌های قرارداد خرید ۶۳۰ دستگاه واگن برای تجهیز ناوگان شبکه حمل و نقل ریلی مترو تهران باید توسط دولت تامین شود و در همین راستا سازمان شهرداری‌ها به عنوان دستگاه اجرایی مرتبط در سال ۱۳۹۶ اقدام به برگزاری مناقصه و عقد قرارداد مربوطه کرده است.

مدیرعامل شرکت مترو تهران در ادامه افزود: طبق مفاد قرارداد منعقد شده، جهت عملیاتی شدن فاینانس مورد اشاره و بابت پیش پرداخت و هزینه‌های مرتبط با گشایش اعتبار اسنادی، نیاز به حدود ۴ هزار میلیارد تومان منابع می‌باشد و علیرغم مصوبات قانونی قبلی، اخیراً از شهرداری تهران درخواست تامین ۵۰ درصد پیش پرداخت این قرارداد شده است. این در حالی است که شهرداری تهران اعتباری در سال ۱۴۰۰ در این خصوص ندارد و اساساً تعهدی در این خصوص نداشته است.

بر اساس گزارش سایت شهر، امام در پایان گفت: برای تسریع در گشایش اعتبار اسنادی و تحقق قرارداد مذکور، بزودی جلساتی با محوریت سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها (به عنوان کارفرمای قرارداد) با نمایندگان بانک‌های کشاورزی و شهر برگزار خواهد شد. امیدواریم دولت محترم با تامین کل ۱۵ درصد پیش پرداخت هزینه‌های مرتبط با خرید ۶۳۰ دستگاه واگن از هر طریق ممکن، به کمک‌های خود برای توسعه حمل و نقل عمومی شدت بخشد.