برگزاری جلسه توجیه طرح تعمیم مشارکت های شهروندی در سطح محلات به صورت مجازی

جلسه توجیهی طرح تعمیم مشارکت های شهروندی با حضور رئیس اداره مشارکتهای شهروندی و رئیس اداره آموزش های شهروندی سامانه ۱۳۷  و رابطین آموزش مناطق ۲۲ گانه به صورت ویدیو کنفراس برگزار شد.
print
برگزاری جلسه توجیه طرح تعمیم مشارکت های شهروندی در سطح محلات به صورت مجازی

برگزاری جلسه توجیه طرح تعمیم مشارکت های شهروندی در سطح محلات به صورت مجازی

جلسه توجیهی طرح تعمیم مشارکت های شهروندی با حضور رئیس اداره مشارکتهای شهروندی و رئیس اداره آموزش های شهروندی سامانه ۱۳۷  و رابطین آموزش مناطق ۲۲ گانه به صورت ویدیو کنفراس برگزار شد.

به گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷: در این جلسه ضمن اشاره به اهداف این طرح که رسیدگی و رفع ۳ موضوع پردرخواست هر محله می باشد در خصوص نحوه اجرا و راهکارهای در نظر گرفته شده در این طرح به منظور جلب مشارکت شهروندان و افزایش سطح رضایتمندی و ارتقای کیفیت زندگی شهری گفتگو شد.
از جمله راهکارهای مورد توافق در این طرح می توان به فرهنگ سازی ، اطلاع رسانی ، آموزش و خدمات رسانی ویژه اشاره نمود که با تایید شهرداران نواحی و با توجه به ظرفیت و پتانسیل واحدهای درگیر در طرح ،در قالب دستورالعمل به مناطق ابلاغ خواهد شد.
در ادامه نیز در خصوص چگونگی روند آموزش های شهروندی به صورت مجازی با توجه به شیوع ویروس کرونا بحث و تبادل نظر شد.