برگزاری جلسه مجازی سامانه ۱۳۷ منطقه ۲

اولین جلسه مجازی سامانه ۱۳۷ منطقه ۲ با حضور مسئولین ۱۳۷ نواحی بصورت آزمایشی برگزار شد.
print
برگزاری جلسه مجازی سامانه 137 منطقه 2

برگزاری جلسه مجازی سامانه ۱۳۷ منطقه ۲

اولین جلسه مجازی سامانه ۱۳۷ منطقه ۲ با حضور مسئولین ۱۳۷ نواحی بصورت آزمایشی برگزار شد.

به گزارش سامانه ۱۳۷ منطقه ۲: اولین جلسه مجازی بین ناظر عالی منطقه و مسئولین ۱۳۷ نواحی نه گانه تشکیل شد . در این جلسه طاهریان در دفتر این سامانه حضور پیدا کرد و مسئولین ۱۳۷ نواحی بصورت ویدئو کنفرانس در این جلسه مجازی شرکت کردند. در این جلسه ناظر عالی منطقه در خصوص روند تشکیل این جلسات و نحوه پیگیری های این سامانه توضیحات لازم را به حاضرین در جلسه ارائه نمود.