برگزاری جلسه هم اندیشی سامانه ۱۳۷ منطقه ۲

جلسه هم اندیشی سامانه ۱۳۷ منطقه ۲ با حضور ناظر عالی منطقه و کارشناسان ۱۳۷ منطقه در دفتر سامانه برگزار شد.
print
برگزاری جلسه هم اندیشی سامانه 137 منطقه 2

برگزاری جلسه هم اندیشی سامانه ۱۳۷ منطقه ۲

جلسه هم اندیشی سامانه ۱۳۷ منطقه ۲ با حضور ناظر عالی منطقه و کارشناسان ۱۳۷ منطقه در دفتر سامانه برگزار شد.

به گزارش سامانه ۱۳۷ منطقه ۲: جهت افزایش تعامل بین سامانه ۱۳۷ منطقه با نواحی نه گانه و معاونت ها جلسه ای با حضور ناظر عالی منطقه و کارشناسان سامانه ۱۳۷ برگزار شد.در ابتدای جلسه حضوری ناظر عالی منطقه عملکرد سامانه ۱۳۷ در سه ماه ابتدای سال جاری را بررسی نمود و نقاط ضعف و قوت منطقه را جهت بهبود عملکرد سامانه به کارشناسان منطقه متذکر شد. در ادامه توضیحاتی از روند فعالیت و چگونگی رسیدگی به درخواستهای شهروندان در سامانه ۱۳۷ به حاضرین ارائه شد و هر یک از کارشناسان نظرات و پیشنهادات خود را در این خصوص بصورت جداگانه عنوان نمودند. در پایان  ناظر عالی منطقه در خصوص همکاری و هماهنگی بیشتر در سطح منطقه جهت تسریع در رفع مشکلات شهروندان ، عنوان کرد ارتقای مشارکت شهروندان با تقویت نواحی منطقه امکان پذیر است و باید به این نکته توجه بیشتری شود.