برگزاری جلسه هم اندیشی مسئولین ۱۳۷ مناطق ۲۲ گانه

جلسه هم اندیشی مسئولین ۱۳۷ مناطق ۲۲ گانه با حضور رئیس، معاونین و روسای ادارات سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ ، به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
print
برگزاری جلسه هم اندیشی مسئولین ۱۳۷ مناطق ۲۲ گانه

برگزاری جلسه هم اندیشی مسئولین ۱۳۷ مناطق ۲۲ گانه

جلسه هم اندیشی مسئولین ۱۳۷ مناطق ۲۲ گانه با حضور رئیس، معاونین و روسای ادارات سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ ، به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

به گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ : در این جلسه که به منظور هم اندیشی و تبادل نظر در راستای پیشبرد اهداف سازمانی برگزار گردید، مسئولین ۱۳۷ در خصوص مسائل مختلف داخلی توضیحاتی را ارائه و به بحث و تبادل نظر پرداختند. از مهمترین نقطه نظرات می‌توان به کمبود نیروی اجرایی ۱۳۷، چارت و جایگاه مسئول ۱۳۷ منطقه ، بیمه حوادث نیروهای اجرایی اشاره کرد. در همین راستا معاونین سامانه توضیحاتی را بیان نمودند.
بنابراین گزارش: نصریان رئیس سامانه مدیریت شهری۱۳۷، ضمن خدا قوت به مسئولین ۱۳۷مناطق گفت : سعی می شود این جلسات به صورت متداوم ادامه داشته باشد تا بتوانیم نسبت به حل مشکلات جهت پیشبرد اهداف سازمانی و سامانه یکدیگر را یاری کنیم. وی در ادامه ضمن اهمیت به نکات فوق، توضیحاتی را در جهت پیگیری موضوعات مطرح شده بیان نمود.