برگزاری جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات سامانه۱۳۷ ناحیه۱ منطقه۶

کارشناس خبری سامانه۱۳۷ منطقه۶ از برگزاری جلسه هم اندیشی مدیر سامانه۱۳۷ منطقه۶ و مدیران ناحیه۱ خبر داد.
print
برگزاری جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات سامانه137 ناحیه1 منطقه6

برگزاری جلسه هم اندیشی و بررسی مشکلات سامانه۱۳۷ ناحیه۱ منطقه۶

کارشناس خبری سامانه۱۳۷ منطقه۶ از برگزاری جلسه هم اندیشی مدیر سامانه۱۳۷ منطقه۶ و مدیران ناحیه۱ خبر داد.

به گزارش سامانه ۱۳۷ منطقه ۱: جلسه ای با حضور مدیر سامانه۱۳۷ و شهردار و مدیران ناحیه۱ منطقه۶ با موضوع آشنایی بیشتر مدیران ناحیه با بخشنامه ها و برسی مشکلات و نقاط ضعف و قوت ناحیه در خصوص فعالیتهای اجرایی و پیامهای ۱۳۷ برگزار گردید.

مدیر سامانه۱۳۷ منطقه طی این جلسه ضمن تشریح وضعیت ناحیه در ارزیابی های انجام شده بابت تعداد و کیفیت پاسخگویی پیامهای۱۳۷ راهکارهای مناسبی جهت بهبود و ارتقا شرایط فعلی به منظور خدمات رسانی به شهروندان محترم منطقه ارایه نموده است.