برگزاری جلسه ی هم اندیشی سامانه ۱۳۷ در ناحیه ۳ منطقه ۲

جلسه هم اندیشی سامانه ۱۳۷ بازرسی به منظوررسیدگی به پیامهای ۱۳۷ ناحیه ۳ منطقه ۲ برگزار گردید.
print
برگزاری جلسه ی هم اندیشی سامانه 137 در ناحیه 3 منطقه 2

برگزاری جلسه ی هم اندیشی سامانه ۱۳۷ در ناحیه ۳ منطقه ۲

جلسه هم اندیشی سامانه ۱۳۷ بازرسی به منظوررسیدگی به پیامهای ۱۳۷ ناحیه ۳ منطقه ۲ برگزار گردید.

به گزارش سامانه ۱۳۷ منطقه ۲: به منظور ارائه پیشنهاد و راهکارهای لازم جهت انجام پیامها با در نظر گرفتن سه اصل صحت ، دقت و سرعت ؛ جلسه ای در این خصوص با حضور شهردار ناحیه ۳ ، ،ناظر عالی سامانه ۱۳۷ منطقه و مدیران ادارات ناحیه ۳ در ساختمان ناحیه مذکور برگزار گردید .

سهرابی شهردار ناحیه ۳ نسبت به اولویت بخشیدن به پیامهای ۱۳۷ مواردی را مطرح نمود و ضمن تأکید به مدیران و کارشناسان خواستار رسیدگی ویژه به پیام های شهروندان شد .

در این جلسه طاهریان ناظر عالی سامانه ۱۳۷ منطقه ضمن ارائه آمار پیامهای شهروندان ، در خصوص  رسیدگی به پیام های تاریخ گذشته و انجام آن از طریق ادارات مربوطه تاکید نمود.
در پایان ناظر عالی سامانه ۱۳۷ منطقه ضمن تاکید بر لزوم اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم جهت کاهش پیامها توضیحاتی را به حاضرین جلسه ارائه نمود.