برگزاری دوره‌های جدید تخصصی فضای سبز قم در سال ١۴٠٠

شهرداران آنلاین/به گزارش واحد خبر سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم، نخستین دوره آموزشی تخصصی کارشناسان فضای سبز در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ با عنوان “حاصل‌خیزی خاک و تغذیه گیاهان و آشنایی با انواع کودها” برگزار شد. این دوره به‌صورت محتوای آموزشی ویدیویی در پنج قسمت تولید شد و پس از ویرایش و تأیید، در سامانه […]

شهرداران آنلاین/به گزارش واحد خبر سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم، نخستین دوره آموزشی تخصصی کارشناسان فضای سبز در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ با عنوان “حاصل‌خیزی خاک و تغذیه گیاهان و آشنایی با انواع کودها” برگزار شد.

این دوره به‌صورت محتوای آموزشی ویدیویی در پنج قسمت تولید شد و پس از ویرایش و تأیید، در سامانه جام سازمان پارک‌ها بارگذاری گردید که درنهایت آزمون نهایی این دوره به‌صورت مجازی برگزار شد.

مطابق برنامه‌ریزی آموزشی مصوب سال ۱۴۰۰ سازمان پارک‌های شهرداری قم، در هرماه یک دوره تخصصی برای کارشناسان برگزار می‌شود که این دوره‌ها به‌صورت مجازی و عمومی به‌طور مستمر برگزار می‌شود.

اقدامات برای تولید ویدئوهای محتوای آموزشی با تلاش نیروهای متخصص سازمان انجام‌شده است و بیش از  ۵۰ نفر از کارشناسان فضای سبز سازمان و مناطق در این دوره‌ها  شرکت خواهند کرد.

امسال برای اولین بار دو دوره تخصصی برای کارشناسان واحد نت سازمان(رشته‌های برق و مکانیک) در نظر گرفته‌شده که در ماه‌های خرداد و تیر برگزار می‌شود.

به دلیل شرایط کرونایی حاکم در استان و کشور، دوره‌های آموزشی سازمان پارک‌ها امسال نیز همانند سال گذشته به‌صورت مجازی به‌صورت آنلاین و یا به شیوه تولید محتوای ویدیویی برگزار خواهد شد.