برگزاری رویداد سازمانی توسعه مشارکت های مردمی از سوی شهرداری گرگان

شهرداران آنلاین/به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری گرگان، این رویداد توسط شهرداری گرگان و با همکاری دفاتر تسهیلگری استان گلستان و با حضور معاونان و کارشناسان شهرداری و تعدادی از شهروندان فعال در دو حوزه فضای سبز و زباله در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه پنجم و ششم خردادماه در مکان کانون طه گرگان […]

شهرداران آنلاین/به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری گرگان، این رویداد توسط شهرداری گرگان و با همکاری دفاتر تسهیلگری استان گلستان و با حضور معاونان و کارشناسان شهرداری و تعدادی از شهروندان فعال در دو حوزه فضای سبز و زباله در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه پنجم و ششم خردادماه در مکان کانون طه گرگان برگزار شد.
 
شرکت کنندگان در این رویداد با تکنیک مشارکت فعال، علاوه بر مفاهیم پایه و مرور تجربه های مشارکتی در حوزه های مذکور، به طرح مساله و ارایه ایده های قابل اجرا و تبادل نظر می پردازند و در پایان، ایده های ارایه شده از سوی داوران مورد ارزیابی قرار می گیرد.
 
گفتنی است در روز نخست این رویداد، آقایان کلاسنگیانی و ملاح معاونان اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان حضور داشتند.
 
روز دوم رویداد با تشکیل گروه هایی متشکل از کارشناسان شهرداری، همیاران شهری و تسهیلگران با موضوعات زباله و مدیریت فضای سبز تشکیل و به بررسی مشکلات و ارایه راه حل و موانع موجود در آن پرداختند.