برگزاری مراسم درختکاری در بوستان جنگلی سرخه حصار

 مراسم هفته درختکاری با حضور رئیس سامانه مدیریت شهری ۱۳۷، معاون خدمات شهری منطقه ۱۳، معاونین، روسای ادارات و کارشناسان سامانه ۱۳۷ و مشارکت تعدادی از شهروندان مشارکت جو در بوستان جنگلی سرخه حصار برگزار گردید.
print
برگزاری مراسم درختکاری در بوستان جنگلی سرخه حصار

برگزاری مراسم درختکاری در بوستان جنگلی سرخه حصار

 مراسم هفته درختکاری با حضور رئیس سامانه مدیریت شهری ۱۳۷، معاون خدمات شهری منطقه ۱۳، معاونین، روسای ادارات و کارشناسان سامانه ۱۳۷ و مشارکت تعدادی از شهروندان مشارکت جو در بوستان جنگلی سرخه حصار برگزار گردید.

به گزارش سامانه مدیریت شهری ۱۳۷: نصریان در این مراسم که بمناسبت هفته درختکاری در بوستان سرخه حصار برگزار گردید، ضمن اشاره بر موضوع حفظ و گسترش درختکاری و فضاهای سبز  بر لزوم مشارکت شهروندان در موضوع مذکور و کمک به افزایش سرانه فضای سبز شهر تهران تاکید نمود .
 همچنین در ادامه خاطر نشان کرد : این سامانه براساس رسالت سازمانی خود در این ایام آمادگی ثبت درخواست های کاشت نهال شهروندان تهران را بر اساس دستورالعمل های صادره از حوزه ی تخصصی را دارد .