برگزاری مسابقه " یک نهال، یک جایزه " ویژه دانش آموزان در منطقه یک

سامانه ۱۳۷ منطقه یک از برگزاری مسابقه ” یک نهال، یک جایزه” ویژه فرزندان پرسنل ۱۳۷ منطقه یک خبر داد.
print
برگزاری مسابقه  یک نهال، یک جایزه  ویژه دانش آموزان در منطقه یک

برگزاری مسابقه ” یک نهال، یک جایزه ” ویژه دانش آموزان در منطقه یک

سامانه ۱۳۷ منطقه یک از برگزاری مسابقه ” یک نهال، یک جایزه” ویژه فرزندان پرسنل ۱۳۷ منطقه یک خبر داد.

به گزارش سامانه ۱۳۷ منطقه یک، علی چراغی شاهی ناظر عالی سامانه ۱۳۷ منطقه یک گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی مدارس و همچنین بزرگداشت روز درختکاری ، مسابقه ای با عنوان ” یک نهال، یک جایزه” ویژه فرزندان دانش آموز پرسنل سامانه ۱۳۷ منطقه یک برگزار گردید.

شایان ذکر است دانش آموزان با ارسال عکس از کاشت نهال در این مسابقه شرکت نمودند و جوایزی به رسم یادبود به ایشان اهدا گردید.