برگزاری نمایشگاه عفاف و حجاب در سایت اداری شهرداری منطقه ۸

شهرداران آنلاین/به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه ۸ اهواز ، بمناسبت هفته عفاف و حجاب پایگاه مقاومت بسیج شهرداری منطقه ۸ بمنظور گرامیداشت این ایام و با هدف آشنایی بیشتر با فرهنگ والای عفاف و نهادینه سازی مفاهیم ارزشمند حجاب در میان پرسنل و شهروندان ، اقدام به برگزاری نمایشگاه عفاف و حجاب در ساختمان […]

شهرداران آنلاین/به گزارش اداره ارتباطات شهرداری منطقه ۸ اهواز ، بمناسبت هفته عفاف و حجاب پایگاه مقاومت بسیج شهرداری منطقه ۸ بمنظور گرامیداشت این ایام و با هدف آشنایی بیشتر با فرهنگ والای عفاف و نهادینه سازی مفاهیم ارزشمند حجاب در میان پرسنل و شهروندان ، اقدام به برگزاری نمایشگاه عفاف و حجاب در ساختمان اداری منطقه نموده است .

گفتنی است نهادینه سازی فرهنگ عفاف و حجاب بعنوان یکی از ضروری ترین باورهای دینی مستلزم برنامه ریزی صحیح در سه حوزه فرد ، خانواده و جامعه است .