برگزاری ویژه برنامه "پسماند کمتر، محیط زیست بهتر"

مسئول هماهنگی و ساماندهی مشترکین و آموزش شهروندی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از برگزاری ویژه برنامه “پسماند کمتر، محیط زیست بهتر” به مناسبت روز جهانی کمتر مصرف کردن برای شهروندان ساکن در

برگزاری ویژه برنامه

مسئول هماهنگی و ساماندهی مشترکین و آموزش شهروندی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از برگزاری ویژه برنامه پسماند کمتر، محیط زیست بهتر به مناسبت روز جهانی کمتر مصرف کردن برای شهروندان ساکن در

منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان خبر داد.

مریم شفیع زاده ارائه آموزش های عمومی و افزایش سطح فرهنگ و آگاهی شهروندان را امر بسیار تأثیرگذار در کاهش تولید پسماند ، صرفه جویی در مصرف منابع طبیعی و از طرفی افزایش میزان تفکیک پسماندها از مبدأ دانست که این امر به نوبه خود باعث کاهش هزینه ها، از جمله  جمع آوری و حمل و نقل پسماندها نیز خواهد شد.

وی افزود: این ویژه برنامه توسط سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان و با همکاری اداره خدمات شهری و اداره فرهنگی اجتماعی منطقه ۱۰ شهرداری اصفهان در روزهای پنج شنبه  مورخ ۲۷ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ صبح در محل خانه کودک لبخند واقع در فرهنگسرای استاد همایی و جمعه مورخ ۲۸ آبان ۱۴۰۰ ساعت ۱۰ صبح در محل مجتمع میلاد ۲۸ برگزار می گردد.

این مقام مسئول ادامه داد: ارتقاء سطح آگاهی شهروندان در قالب بازیهای فکری حرکتی، ضمن ایجاد هیجان و نشاط در مخاطب، اساسی‌ترین مفاهیم در زمینه‌های مدیریت پسماند با تمرکز بر اجتناب، کاهش، بازآفرینی و بازیافت را در ذهن و رفتار فراگیران نهادینه می‌کند لذا این ویژه برنامه همراه با برنامه های شاد و مفرح برگزار می گردد.

کد محتوا ۴۱۵۱۸