برگزاری کارگاه آموزش شهروندی سامانه مدیریت ۱۳۷ در سرای محله نفت منطقه یک

منطقه یک اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی ” آشنایی با سامانه ۱۳۷” در سرای محله نفت در ناحیه شش نمود.
print
برگزاری کارگاه آموزش شهروندی سامانه مدیریت 137 در سرای محله نفت منطقه یک

برگزاری کارگاه آموزش شهروندی سامانه مدیریت ۱۳۷ در سرای محله نفت منطقه یک

منطقه یک اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی ” آشنایی با سامانه ۱۳۷” در سرای محله نفت در ناحیه شش نمود.

به گزارش سامانه ۱۳۷ منطقه یک، به نقل از علی چراغی شاهی ناظر عالی منطقه یک: در راستای اجرای برنامه های آموزشی همگانی سامانه ۱۳۷ و مصادف با میلاد امام رضا(ع) کارشناس آموزش سامانه ۱۳۷ منطقه اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی در سرای محله نفت نمود. در این کارگاه آموزشی حضار با تاریخچه سامانه آشنا شدند و در خصوص چگونگی ثبت و پیگیری پیام ها و حوزه فعالیت سامانه راهنمایی شدند.

در پایان جلسه ضمن پاسخگویی به مشکلات محله جوایزی به رسم یادبود به نونهالان حاضر در این در این کارگاه اهدا گردید.