بهای بازدید از موزه‌های شهرداری تهران تعیین شد

بهای موزه‌ها، باغ موزه‌ها و خانه موزه‌ها در چهل و پنجمین جلسه شورای شهر تهران به ترتیب ۲۰ هزار تومان، ۱۵ هزار تومان و ۵ هزار تومان تعیین شد. به گزارش خبرنگار مهر، چهل و پنجمین جلسه شورای شهر تهران با حضور ۱۴ نفر از اعضا در حالی برگزار شد که در خصوص لوایح و موضوعات […]

بهای موزه‌ها، باغ موزه‌ها و خانه موزه‌ها در چهل و پنجمین جلسه شورای شهر تهران به ترتیب ۲۰ هزار تومان، ۱۵ هزار تومان و ۵ هزار تومان تعیین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و پنجمین جلسه شورای شهر تهران با حضور ۱۴ نفر از اعضا در حالی برگزار شد که در خصوص لوایح و موضوعات مطروحه تصمیمات گوناگونی اتخاذ شد. در جریان این جلسه از شورای اسلامی شهر تهران، اعتراض هیأت تطبیق به مصوبه قیمت‌گذاری بهای بلیت و سیاستگذاری مدیریت موزه‌های تحت مالکیت شهرداری تهران مورد برسی قرار گرفت و در نهایت قرار شد بازدیدهای گروهی به یک سوم بها و جانبازان و ایثارگران ۵۰ درصد تخفیف و خبرنگاران و افراد دارای کارت منزلت رایگان و برخی خانه موزه‌ها با پیشنهاد شهرداری و تصویب کمیسیون بودجه به صورت رایگان باشد.

همچنین، بهای موزه‌ها ۲۰ هزار تومان، باغ موزه‌ها ۱۵ هزار تومان و خانه موزه‌ها ۵ هزار تومان تعیین شد.

در ادامه چهل و پنجمین جلسه شورای شهر تهران، لایحه ساختار معاونت برنامه‌ریزی سلب فوریت شد و به صورت عادی در کمیسیون‌های شورا بررسی می‌شود.

یک فوریت لایحه شهردار تهران در خصوص «اصلاحیه تبصره ششم بند (ب) ذیل ماده چهارم مصوبه طراحی، پایش و اجرای نماهای شهر تهران با ۱۴ موافق به تصویب رسید.

یک فوریت لایحه شهردار تهران در خصوص معرفی اعضای پیشنهادی جهت عضویت در هیأت عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران در اجرای ماده دوم اساسنامه شرکت مذکور از دستور خارج شد.

همچنین، لایحه شهردار تهران در خصوص الحاق پرونده‌های توافقات فاقد پروانه ساختمانی به لیست پیوست و تمدید دوره فعالیت کارگروه ماده دهم مصوبه (طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲) و قرائت گزارش مشترک کمیسیون‌های (شهرسازی و معماری – نظارت و حقوقی) با اکثریت آرا برای بررسی بیشتر به کمیسیون بازگردانده شد.

منبع خبر