بودجه سال آینده شهرداری بندرعباس به۲۴۵۰میلیارد تومان رسید

 « مهدی نوبانی » با حضور در بیست و پنجمین جلسه علنی شورای شهر بندرعباس بودجه پیشنهادی شهرداری در سال ۱۴۰۱ را به رئیس شورا تحویل داد تا مراحل بررسی و تصویب آن طی شود. وی با اشاره به روند بودجه شهرداری بندرعباس در سال ۱۴۰۱  گفت: بودجه ی پیشنهادی سال آینده ی شهرداری بندرعباس با […]

 « مهدی نوبانی » با حضور در بیست و پنجمین جلسه علنی شورای شهر بندرعباس بودجه پیشنهادی شهرداری در سال ۱۴۰۱ را به رئیس شورا تحویل داد تا مراحل بررسی و تصویب آن طی شود.

وی با اشاره به روند بودجه شهرداری بندرعباس در سال ۱۴۰۱  گفت: بودجه ی پیشنهادی سال آینده ی شهرداری بندرعباس با ۴۰درصد افزایش نسبت به سالجاری به ۲۴۵۰میلیارد تومان رسید.

شهردار بندرعباس عنوان کرد: از این مقدار ۵۰درصد شامل بخش هزینه‌های جاری است که برابر با ۱۲۵۰میلیارد تومان می‌شود، از سهم هزینه‌های جاری شهرداری ۸۰۰میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود که ۵۰۰ میلیارد حقوق و دستمزد نیروهای رسمی، پیمانی و قراردادی و شرکتی است و ۳۰۰میلیارد تومان هم مربوط به بخش تنظیف و فضای سبز است.

وی تصریح کرد: سهم بودجه ی تملک سرمایه ای شهرداری در سال آینده ۵۰ درصد است که شامل اجرای پروژه های عمرانی و پرداخت دیون می باشد.

نوبانی گفت: تلاش کرده ایم از بخشی نگری و تک بعدی بودن در بودجه فاصله گرفته و به توسعه پایدار شهر در همه حوزه ها ورود کنیم و بودجه ١۴٠١بر اساس نیاز سنجی و مطالعات دقیق تدوین شده است.

شهردار بندرعباس اظهار داشت: اولویت بودجه عمرانی سال آینده با توجه به بخشنامه بودجه ابلاغی١۴٠١ وزارت کشور، تکمیل پروژه های ناتمام بوده و پروژه های شاخص پیش بینی شده، تکمیل پروژه اولویت پنجم(بلوار طالقانی) احداث بوستان ۵۰ هکتاری، تقاطع طلاییه و تکمیل بلوار شرقی ازجمله پروژه‌های عمرانی شاخص در سال آینده است.

وی اضافه کرد: تاکنون ۷۵درصد از بودجه ی امسال محقق شده که امیدواریم تا پایان سال به۸۰-۹۰درصد برسد.

منبع خبر