بودجه‌ ۱۴۰۱ شهرداری اصفهان چگونه بسته می‌شود؟

بودجه شاهرگ حیاتی هر سازمانی است، زیرا سازمان‌ها تمام فعالیت‌های مالی خود اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه‌ها برای اجرای برنامه‌های متعدد و متنوع خود را در چارچوب بودجه انجام می‌دهند.

بودجه‌ ۱۴۰۱ شهرداری اصفهان چگونه بسته می‌شود؟

بودجه شاهرگ حیاتی هر سازمانی است، زیرا سازمان‌ها تمام فعالیت‌های مالی خود اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه‌ها برای اجرای برنامه‌های متعدد و متنوع خود را در چارچوب بودجه انجام می‌دهند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، بودجه شهرداری‌ها مانند بودجه کشور مهم‌ترین سند سالانه در مقیاس شهر است که به دلیل حجم بالای اعتبارات، پیچیدگی محاسبات و نحوه تصمیم‌گیری در مورد آن اهمیت بسزایی دارد، در این میان روش بودجه‌ریزی نقش بسیار مهم و حیاتی در تحقق اهداف شهرداری‌ها ایفا می‌کند.

شهر اصفهان امسال با ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اداره می‌شود، شهری با جمعیت بیش از دو میلیون نفر که این روزها در کنار سرویس‌دهی در حوزه‌های حمل و نقل و پسماند با آلودگی هوا و فرونشست زمین و کم آبی دست و پنجه نرم می‌کند.

در این راستا به منظور اطلاع از وضعیت روند تهیه بودجه سال ۱۴۰۱ و سیاست گذاری کلان شهرداری در تخصیص آن با سعید ابراهیمی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان به گفت‌وگو نشستیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید؛

بودجه شهرداری‌ها چگونه تدوین می‌شود؟

بودجه یک سند و برنامه مالی است که برای یک‌سال تنظیم و فعالیت‌های شهرداری را در دو بخش اعتبارات جاری و عمرانی تقسیم می‌کند؛ شهرداری‌ها از نیمه دوم سال درگیر فرایند تدوین بودجه می‌شوند، زیرا یک فرایند سنگین است که همه قسمت‌ها را با خود درگیر می‌کند.

معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی در حال حاضر با توجه به این فرایند از نیمه شهریورماه کارهای مقدماتی بودجه، شاخص‌های برنامه، بازنگری هدف‌ها و به هنگام سازی سبد پروژه‌های برنامه را آغاز کرده است. در ۲۰ مهرماه نیز پس از انجام کارهای مقدماتی بخشنامه بودجه را به همه قسمت‌های شهرداری ابلاغ کردیم.

بودجه شهرداری اصفهان شامل شهرداری مرکزی، مناطق ۱۵ گانه و ناژوان، سازمان‌های وابسته و چهار شرکت با مالکیت ۵۰ درصدی شامل شرکت اصفهان زیبا، شرکت توسعه سیاحتی، شرکت نمایشگاه‌ها و شرکت نیک‌اندیش می‌شود که در قالب یک لایحه تا پایان دی ماه برای شورای اسلامی شهر ارسال خواهد شد. شورا نیز فرصت دارد تا پایان بهمن ماه لایحه بودجه را تصویب و نیمه اسفندماه به شهرداری اصفهان ابلاغ کند.

منابع مالی سال ۱۴۰۱ و درآمدهای حوزه ساختمانی، سرمایه‌گذاری و مشارکت، درآمد پایدار و عوارض در سر فصل منابع با توجه به سیاست‌های که وجود دارد، پیش‌بینی می‌شود.

در بخش مصارف هزینه‌های جاری شامل حقوق و دستمزد و مسائل نگهداری سازمان را پوشش می‌دهد که افزایش‌های متعارف خود را دارد و پروژه‌های عمرانی نیز مبتنی بر برنامه‌ها و اهداف شهرداری تعیین خواهد شد در این راستا فهرست پروژه‌ها توسط بخش‌های مختلف شهرداری ارائه و سپس در جلسات کارشناسی متعدد بررسی و لیست پروژه‌ای عمرانی نهایی می‌شود.

اکنون در مرحله پیشنهاد پروژه از بخش‌های مختلف شهرداری هستیم، در واقع تهیه فهرست پروژه‌ها در حال رایزنی و تکمیل است.

برای سال آینده پروژه‌های شاخص در چه محورهایی در نظر گرفته شده است؟

پروژه‌های شاخص شهری مانند پروژه قطار شهری، تکمیل رینگ چهارم، پروژه‌های انتقال آب و پساب، توسعه فضای سبز، پروژه‌های بهسازی و نوسازی بافت تاریخی و فرسوده و در حوزه ترافیکی توسعه سیستم حمل و نقل همگانی، در حوزه فرهنگی احداث پردیس‌های خانواده محور در سیاست گذاری سال آینده شهرداری اصفهان مد نظر قرار خواهد گرفت.

پروژه‌های مقیاس مهم منطقه‌ای و پروژه‌های مستمر از جمله زیباسازی، فضای سبز، توسعه و حفظ فضای سبز بدون فشار به منابع آب‌های زیرزمینی جزو هدف‌گذاری‌های بودجه است.

همه حوزه‌های مختلف شهرداری اصفهان که به نوعی در حال انجام فعالیت هستند، در بودجه ردیف‌هایی دارند که متناسب با آن هزینه می‌کنند، البته به صورت ماهیانه و سه ماه یک بار هزینه‌ها را رصد می‌کنیم تا اعتبارات بر اساس اهداف پیش‌بینی شده اجرا شود.

بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری بر اساس چه سیاست‌هایی تدوین می‌شود؟

تدوین بودجه در سطح کلان بر اساس دستورالعمل وزارت کشور تحت عنوان “تهیه، تدوین، اجرا و تفریغ بودجه شهرداری اصفهان” تعیین می‌شود، بنابراین مرجع اصلی ما بر مبنای چهارچوبی که وزارت کشور اعلام می‌کند، است.

در بودجه ۱۴۰۱ انتخاب پروژه بر مبنای اثر هزینه است، اینکه پروژه پیوست‌های فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی به همراه داشته باشد و نتایج اجرای طرح در سیاست‌های برنامه به صورت کمی مشخص شده باشد، اهمیت ویژه‌ای دارد، در واقع به سبد پروژه‌ها که بتواند یک یا چند هدف ما را در زمان‌بندی مشخص برآورد کند، نگاه جامعی خواهد شد.

در حوزه درآمد مهمترین سیاست سال آینده، کاهش وابستگی به درآمدهای ساختمانی است که در چندسال اخیر نیز تلاش شده سهم درآمدهای ساختمانی کاهش یابد، در این راستا باید به سمت درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری، پروژه‌های مشارکتی، ابزارهای نوین بازار سرمایه، درآمدهای پایدار، تنوع و ایجاد ظرفیت‌های جدید منابع درآمدی در حوزه منابع سیاست درآمدی حرکت کنیم.

رویکرد کلی شهرداری اصفهان در تدوین بودجه چیست؟

شهردار اصفهان سه موضوع اصلی “محله محوری”، “شهر فرهنگی” و “هوشمندسازی” را در قالب یک رویکرد کلان تحت عنوان شهر همگرا در دستور کار قرار داده است.

در این راستا در نظر داریم در مجموعه عوامل درون سازمانی و برون سازمانی در قالب هدف‌های مشخص همگرایی ایجاد کنیم، در واقع با ایجاد همگرایی در داخل سازمان و در ارتباط با سایر دستگاه‌های اجرایی می‌توانیم هزینه‌ها را کاهش و سرعت اجرای فعالیت‌ها را افزایش دهیم.

اکنون سه میز مشورتی در سه موضوع محله محوری و شهر فرهنگی و هوشمندسازی، به ریاست شهردار با قدرت و قوت ایجاد شده است که بخشی از دستاورد آن در بودجه امسال و سال آینده در قالب پروژه‌های هوشمندسازی، محله محوری و فرهنگ شهری تجلی پیدا می‌کند.

دو رویکرد کلان‌نگری و جزئی‌نگری را همزمان دنبال می‌کنیم زیرا معتقد هستیم علاوه بر پروژه‌های شاخص شهری باید به نیازها در سطح محلات شهر نیز توجه شود.

امیدوارم بر اساس برنامه‌ریزی‌ها شهروندان بتوانند خروجی‌ها را ملموس و مشخص ببینند و تاکنون نیز حدود برآورد منابع سال آینده مشخص و سیاست‌گذاری‌های کلان نیز انجام شده است. در واقع اکنون سبد منابع مالی شهرداری و سازمان‌های وابسته مشخص است، همچنین اطلاعات پروژه‌ها نیمه تمام به‌هنگام و فهرست پروژه‌های جدید در مرحله دقیق سازی است.

از سویی دیگر برآورد اولیه و کمی‌سازی هزینه‌های جاری حوزه‌های مختلف خدمات شهری، عمران، ترافیک و حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و حوزه سرمایه انسانی انجام شده است که مبنای اعتبارات هزینه‌های جاری است، سپس با کسر اینها، منابع درآمدی بین پروژه‌های منطقه‌ای، مهم منطقه‌ای و شاخص شهری توزیع می‌شود.

زمان‌بندی تدوین بودجه، به صورت روزانه و فشرده است و امیدوارم بتوانیم یک بودجه مطلوب که هدف‌های “اصفهان من، شهر زندگی” را محقق کند، تدوین کنیم.

رقم بودجه از لحاظ عددی مشخص شده است؟

امسال با احتساب سازمان‌ها بدون ارقام مشترک عدد بودجه شهرداری اصفهان و سازمان‌های وابسته ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و به طور مشخص بودجه شهرداری اصفهان هفت هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان است.

برای سال ۱۴۰۱ حدود ۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برای شهرداری اصفهان و یک هزار و ۳۰۰ میلیارد نیز بودجه برای سازمان‌ها پیش‌بینی شده است در مجموع بودجه شهرداری اصفهان در سال آینده با ۲۵ درصد افزایش ۱۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده که با توجه به تورم‌های زیاد در هزینه‌های جاری و اجرای پروژه‌ها این رقم تعیین شده است.

کد محتوا ۴۱۷۰۱

برچسب ها