بیست تقاطع شهر قم تا پایان سال هوشمند می‌شود – اخبار شهرداریهای کشور | بلدیه آنلاین
چهارشنبه, ۹ اسفند ۱۴۰۲ / ۰۹:۰۰:۱۳