تامین ماشین الات برای مسدود کردن مسیر

به گزارش “بلدیه آنلاین” خبرگزاری شهرداری های خوزستان:     در پی حادثه حریق در بانک ملی شعبه ازادگان اهواز در شب گذشته اسماعیل اخوند شوشتری مدیرعامل سازمان خدمات موتوری  وعضو هئت مدیره  به کلیه عوامل  این سازمان ذستور اماده باش صادر کرد وبهمراه عوامل إجرائی در محل حریق حضور داشت  وبنا به دستور شهردار […]

به گزارش “بلدیه آنلاین” خبرگزاری شهرداری های خوزستان:

تامین ماشین الات برای مسدود کردن مسیر

    در پی حادثه حریق در بانک ملی شعبه ازادگان اهواز در شب گذشته اسماعیل اخوند شوشتری مدیرعامل سازمان خدمات موتوری  وعضو هئت مدیره  به کلیه عوامل  این سازمان ذستور اماده باش صادر کرد وبهمراه عوامل إجرائی در محل حریق حضور داشت  وبنا به دستور شهردار وعوامل راهور مسیر های مشخص شده توسط حوزه خدمات شهری واجرایی این  سازمان  مسدود شد.