تاکید شهردار منطقه ۱۴ تهران بر تعیین تکلیف ساختمان‌های ناایمن – اخبار شهرداریهای کشور | بلدیه آنلاین
پنجشنبه, ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ / ۰۲:۲۶:۲۲