دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر

تجمع دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر در حمایت از خیزش دانشگاهیان آمریکا

 دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ آزاد اسلامی شوشتر تجمعی را در حمایت از خیزش سراسری دانشگاه‌های آمریکا برگزار کردند.

تجمع دانشگاهیان ظهر پنجشنبه ۲۰اردیبهشت۱۴۰۳ در محل دانشکده علوم انسانی امام صادق (ع) برگزار شد و دانشگاهیان با این اقدام، همبستگی خود را با دانشجویان و اساتید آمریکایی که اخیراً در اعتراض به جنایات اسرائیل تجمع کرده‌اند، نشان دادند.

 

دکتر پریش کوششی عضو هیات علمی واحد شوشتر و سخنران این گردهمایی گفت: دانشجویان در بسیاری از دانشگاه‌های  آمریکا و اروپا در دفاع از مردم مظلوم فلسطین و غزه و همچنین محکومیت رژیم غاصب و ظالم اسرائیل به پا خواسته‌اند. متاسفانه پلیس وارد تعدادی از این دانشگاه‌ها شده و تعداد زیادی دانشجو و استاد را دستگیر و بازداشت کرده است.

 

کوششی افزود: ما دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر از خیزش دانشجویان بیدار دانشگاه‌های آمریکا و اروپا حمایت و اقدام پلیس آمریکا در ضرب و شتم دانشجویان را محکوم می‌کنیم و نفرت و خشم و انزجار خویش را از اقدامات ددمنشأنه و وحشیانه رژیم جعلی و خونریز صهیونیستی ابراز می‌داریم.