تجهیز ناوگان حمل زباله شهرداری ساری

شهرداران آنلاین/به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری ساری، موضوع حمل بهداشتی زباله به محل دفن همواره یکی از موارد چالشی در بحث‌های محیط زیستی بود که توسط دوستداران محیط زیست مطرح می‌شد و همچنین از دغدغه‌های شهرداری ساری بود. جواد طالبی شهردار ساری در راستای رفع مخاطرات زیست‌محیطی زباله در نخستین گام، به […]

شهرداران آنلاین/به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری ساری، موضوع حمل بهداشتی زباله به محل دفن همواره یکی از موارد چالشی در بحث‌های محیط زیستی بود که توسط دوستداران محیط زیست مطرح می‌شد و همچنین از دغدغه‌های شهرداری ساری بود.

جواد طالبی شهردار ساری در راستای رفع مخاطرات زیست‌محیطی زباله در نخستین گام، به خریداری پنج خودروی “سمی‌تریلر” اقدام کرد که مخصوص حمل بهداشتی زباله به محل دفن است و از ریختن شیرابه در جاده پیشگیری می‌کند.

برای خرید پنج خودروی “سمی‌تریلر” پنجاه میلیارد ریال هزینه شده تا  کاهش هزینه‌های حمل، حمل استاندارد و کاهش مخاطرات زیست‌محیطی رقم بخورد.

این اقدام شهرداری ساری گامی برای خودکفایی در راستای استفاده از توان و تجهیزات درون‌سازمانی است و در فازهای بعدی به تعداد این خودروها افزوده می‌شود تا حمل زباله به شکل کاملا بهداشتی صورت گیرد.

با توجه به استراتژیک بودن موضوع حمل زباله در شهرداری‌ها، شهرداری ساری تلاش دارد عنان مدیریت این مساله را در اختیار گیرد تا مانند گذشته برخی از پیمانکاران از شرایط، سوءاستفاده نکنند که شهرداری تحت فشار قرار گیرد.

از مشکلات فرعی حمل زباله با خودروهای قبلی، ریختن شیرابه در جاده و لغزندگی جاده در زمان بارندگی و تصادف بود که با استفاده از ماشین‌های استاندارد حمل زباله به محل دفن، از این مشکلات کاسته می‌شود.

گفتنی است تاکنون ۲ دستگاه از این خودرو تحویل شهرداری شده و ۳ دستگاه نیز بزودی تحویل شهرداری ساری خواهد شد.