تحقق ۱۰۸ درصدی وصولی عوارض نقدی اصناف و مشاغل در دو ماه نخست ۱۴۰۰

شهرداران آنلاین/محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار شهرنیوز، با اشاره به پرداخت عوارض نقدی اصناف و مشاغل شهروندان در دو ماه نخست سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: همکاری شهروندان در پرداخت عوارض در دو ماه نخست سال قابل‌تقدیر است. وی تحقق برنامه شهرداری قم در عوارض نقدی اصناف و مشاغل را در سه ماه نخست سال […]

شهرداران آنلاین/محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار شهرنیوز، با اشاره به پرداخت عوارض نقدی اصناف و مشاغل شهروندان در دو ماه نخست سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: همکاری شهروندان در پرداخت عوارض در دو ماه نخست سال قابل‌تقدیر است.

وی تحقق برنامه شهرداری قم در عوارض نقدی اصناف و مشاغل را در سه ماه نخست سال نتیجه همکاری همه مدیران مناطق و رهنمودهای شهردار دانست و افزود: شاهد وصولی ۱۰۸ درصدی عوارض در این دو ماه بوده و امیدواریم تا پایان سال شاهد روند صعودی و تحقق کل برنامه باشیم.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم میزان پرداخت عوارض نقدی اصناف و مشاغل خردادماه را نیز توضیح داد و بیان کرد: تا امروز ۶۵ درصد عوارض پرداخت‌شده و امیدواریم تا پایان خردادماه به تحقق ۱۰۰ درصدی برسیم.

وحیدنیا با بیان اینکه برای ارائه خدمات بهتر به مردم نیازمند همکاری همگان هستیم ابراز کرد: پرداخت عوارض گامی مهم در رونق شهرهاست؛ چراکه بهبود کیفیت اقدامات خدمات شهری، عمرانی، ترافیکی و … نیازمند همکاری مردم با پرداخت عوارض است.